KM SILVERMUSEN 2017

KM Silvermusen 2017 2017-06-21 Total
P Namn 1:a Start 2:a Start 3:e Start Summa
1 Nicklas Ericksson 51 61 70 182
2 Lars-Erik Höglund 41 54 74 169
3 Bo Broström 28 50 46 124
3 Stefan Karlsson JK:s 33 40 51 124
5 Lars-Erik Karlsson 22 40 56 118
6 Börje Luthman 39 49 20 108
7 Alf Lindkvist 11 10 12 33

Efter en lyckad kväll med ivrigt mygg och knott viftande

samt klättring på tak och liknande övningar

genomfördes årets Silvermus med lyckat resultat.

Kommentarsfunktionen är stängd.