Sammanställning av elsegelplan Version 3


Sammanställning av glidare som passar till våra klubbtävlingar. Bästa köpet torde vara Indian med avseende på pris, prestanda och hållfasthet. Den har plankad torsionsnäsa, och borde inte råka ut för vingbrott som exv. Pegasus och Astra kan göra vid hög belastning. Listan är skapad av Lennart Skoog foto Pernilla Skoog.

Länk till dokument som förklarar sjunkhastigheten på segelplan. Länk
Länk för dom som kan läsa Excelfiler. Länk
Länk för övriga som blev tvåsidig. Länk

Kommentarsfunktionen är stängd.