Författararkiv: Eine

Elsegel valfri storlek januari

Resultat från Elsegel januari

SMFF tar över forumet Svenskt Modellflyg

Resultat elsegel 2.1 December

Regler från transportstyrelsen om “Modellflyg”

Vad är en Drönare Länk Regler från och med 1/1 2018 Länk Det jag inte vet är om våra förbund har gjort några överenskommelser utöver detta. Hoppas allt blir förklarat i nästa Modellflygnytt.

Sammanställning av elsegelplan Version 3

Sammanställning av glidare som passar till våra klubbtävlingar. Bästa köpet torde vara Indian med avseende på pris, prestanda och hållfasthet. Den har plankad torsionsnäsa, och borde inte råka ut för vingbrott som exv. Pegasus och Astra kan göra vid hög belastning. Listan är skapad av Lennart Skoog foto Pernilla Skoog. Länk till dokument som förklarar […]

Elsegel valfri storlek November

Visar placering per omgång och sist placering totalt efter A och B final.

Elsegel 2.1 Oktobertävling

Hård vind och duggregn endast en omgång kunde genomföras. Grenledare Segel

Elsegel valfri storlek deltävling 4

Denna gång gick det inte skilja vinnarna åt det blev omstart då båda flög fullt, i omstarten landade båda på tiden 6.00. Vi beslöt då att dela på vinsten.

Elsegel 2.1 deltävling 4

Resultat från sista deltävlingen elsegel 2.1 Grenledare segel.

Elsegel valfri storlek

Grenledare segel

Elsegel valfri storlek flyttas på grund av regn

Flyttas till söndag 3/9 13.00 Men en darttävling funkar i duggregnet. 1 Lasse Höglund 2 Leif Pernstig 3 Eine Moberg 4 Bosse Broström Grenledare segel

Segel valfri storlek vinsch

Denna klass har klubben svårt att genomföra då det krävs upprustning av klubbens utrustning för att genomföra tävlingen och intresset inte är så stort. Vi genomförde tävlingen men fick ersätta dom tunga seglarna med mindre då linan inte höll.