Kontakt

Kontaktpersoner:

Ordförande:
Börje Luthman
styrelsen_börje
mob 070-6352416
ordf@kmfk.org
Vice ordförande:
Lars-Erik Karlsson
styrelsen_börje
mob 070-699 0333
Sekreterare:
Per Nilsson 

 

sekr@kmfk.org

Kassör:
Lennart Svensson
lennart
073-6682465
kass@kmfk.org
Suppleant:
Sture Kinell
styrelsen_sture
0586-726075
070-5727164
sture.kinell@tele2.se
Styrelseledamot
Webredaktör:

Peter Wallin070-5808789
peter.w.wallin@telia.com
Grenledare RC-segel:
Eine Moberg
eine
Grenledare RC-Motor
Sven-Erik Gullbrand
styrelsen_svenerik
070-3668078
rcmotor@kmfk.org
Grenledare Linflyg:
Tord Andersson
styrelsen_tord
070-3795572
073-6682242
rcsegel@kmfk.org
Webpusslare:
Hans Lindbäck
webmaster_hasse
070-7577574
webmaster@kmfk.org