Kontakt

Kontaktpersoner:

Ordförande:
Börje Luthman
styrelsen_börje
mob 070-6352416
ordf@kmfk.org
Vice ordförande:
Lars-Erik Karlsson
styrelsen_börje
mob 070-699 0333
Sekreterare:
Karl-Gunnar Möller
styrelsen_peter
Mob 070-6016525
sekr@kmfk.org
Kassör:
Lennart Svensson
lennart
073-6682465
kass@kmfk.org
Suppleant:
Sture Kinell
styrelsen_sture
0586-726075
070-5727164
sture.kinell@tele2.se
Styrelseledamot:
Göran Andersson
styrelsen_Göran Andersson
072-5302811
goran.andersson@scanasteel.com
Grenledare RC-segel:
Eine Moberg
eine
073-6682242
rcsegel@kmfk.org
Grenledare RC-Motor
Sven-Erik Gullbrand
styrelsen_svenerik
070-3668078
rcmotor@kmfk.org
Webpusslare:
Hans Lindbäck
webmaster_hasse
070-7577574
webmaster@kmfk.org
Grenledare Linflyg:
Tord Andersson
styrelsen_tord
070-3795572

otor