Skolflyg börjar måndag 4 maj 2020

Vi bedömer att tillströmningen av elever inte blir så stor att vi kommer bli en smittspridare i dessa Coronatider. Om vi får anledning att ändra hur utbildningen bedrivs så meddelar vi det här på hemsidan.

Alla elever är välkomna. Vi kör helgfria måndagar 18:00 – 21:00 i maj, juni och augusti. Aktuella datum finns i kalendern.

Alla får prova på men för att få vara med på utbildningen måste man vara, eller bli, medlem i KMFK.

Välkomna !!

/ Bo och Svenne

[KLART] Tillfälligt flygförbud 21/3 till 3/4 !

Bakgrund:
Skyqraft kommer att tillfälligtvis flyga drönare i närområdet och under denna tid har luftfartsverket utfärdat flygförbud för samtliga övriga luftfarkoster mellan klockan 06:30 och 16:30.

Hur påverkar det oss?
Under dessa dagar är det normalt fritt att flyga under förutsättning att man får klart från karlskoga flygfält. Flygfältet har aktuell information om luftrummet är ledigt eller inte.

Innan man flyger:
Kontakta karlskoga flygfälts jourtelefon på nummer 070-775 33 60. Lämna ditt telefonnummer till jourhavande så kan de ringa tillbaks om luftrummet som kallas ‘polygon 2’ eller ‘Karlskoga 2 drönare’ blir upptaget av Skyqraft’s drönare.

Luftfartsverket‘s flygförbud i orginal kan du läsa här: https://aro.lfv.se/Editorial/View/7384/SUP_24_20%20Karlskoga%201_3%20dromes