Skolprojekt 2013

Nu är planeringen för skolprojekt 2013 i full gång. Fyra skolor med totalt 129 elever kommer att delta. Leif Runfeldt har tagit på sig uppgiften att vara sammanhållande för projektet. Slutredovisning kommer att ske i juni månad.

Kommentarsfunktionen är stängd.