Elsegel träning lördag ta även med era libeller.

På lördag efter elsegel kan vi testa om ett utkast till tävlingsregler för libellerna kan funka
så plocka med det ni har finns även klubblibellen till förfogande.
Grenledare Segel

Kommentarsfunktionen är stängd.