Modellflygnytt

Modellflygnytt blir nu en tidning som man kan prenumerera på. Under 2021 så kommer 4 nummer att produceras under förutsättning att vi får minst 1 000 prenumeranter. Kostnaden blir 250 kr/år.
Om ni önskar tidningen så ska detta meddelas förbundet skriftligt senast 15 januari 2021 via mail till prenumeration@modellflygforbund.se.
När vi ser att vi har fått in minst 1 000 prenumeranter eller inte så kommer vi att meddela detta till de som vill ha tidningen.
Betalning av prenumerationen ska vara förbundet tillhanda senast 15 februari 2021. Betalningen sker antingen med swish eller via insättning på förbundets konto. Swishnummer skickas ut till de som vill prenumerera efter den 15 januari.

Kommentarsfunktionen är stängd.