Medlemsavgift

Avgifter 2021

Klubben skickar normalt ut ett brev med inbjudan till årsmöte och betalning av medlemsavgiften.
I år väntar vi på möjligheten att hålla årsmötet och skicka ut inbjudan.
Det kommer inte att skickas något separat brev för betalning av medlemsavgiften.
Istället uppmanas alla medlemmar att betala enligt nedan:

Senior: 900 kr
Junior:  300 kr
Gästmedl.: 250 kr
Stödmedl.: 150 kr
Familj:  900 kr

Betalas avgiften senast i mitten av Mars så hinner kassören registrera så försäkringen inte slutar gälla.

Konto 5391-2440

Kommentarsfunktionen är stängd.