Städa på Åbytorp

Med tanke på pågående Corona-pandemi så kommer det att tas fram en lista med arbetspunkter.
Listan kommer att läggas i klubbstugan.
Sedan kan var och en fritt välja vad man vill/kan göra och även fritt välja tidpunkt för arbetet.
När man är klar så prickar man av på listan.
Uppdaterad lista för vecka 19 finns i klubbstugan.

Kommentarsfunktionen är stängd.