Jet Power är tills vidare inställt

Då det framkommit att en del medlemmar haft problem med radiokommunikationen mellan pilot och plan, ställs nu Jet Power in tills vidare på grund av att vi inte kan garantera säkerheten.

Vidare utredningar krävs för att utreda om det är något som stör radiokommunikationen eller om det är felande hårdvara som orsakat problemen.

Klubben har varit i kontakt med dom företagen som eventuellt skulle kunna jobba med någon typ av störningsutrustning tex Saab, BAE, Avarn mm men ingen uppger att dom orsakat problemen.

Klubben kommer att gå vidare till post och telestyrelsen för att se om dom kan hjälpa till att undersöka om det är något som stör radiokommunikationen.

Om ni upplever problem med störningar vänligen rapportera händelseförloppet, tidpunkt samt datum för händelsen till Börje Lutman tel:070-6352416 viceordf@kmfk.org så vi har mer exakta uppgifter om vilken typ av störningar som vi upplever.

Kommentarsfunktionen är stängd.