Författararkiv: Webbredaktör

Inomhusflyg 2021/2022

Städdag Åbytorp OBS ! Nytt datum = 17/10

Dags att städa och göra fint på Åbytorp. Samling klockan 10:00.

Klubbmöte den 18:e Augusti

Enligt årsmötesbeslut den 24:juni så kommer klubbmöte att hållas den 18:e Augusti klockan 18:00 i Åbytorp. Alla medlemmar är inbjudna till klubbmötet.

Nu är kalendern uppdaterad

Det finns nu tävlingar för både motor- och segelflyg i kalendern.

Årsmöte 23:e Juni

I samband med midsommarträffen , den 23:e Juni, hålls årsmöte för 2020. Tid: 17:00 Plats : Åbytorp

Städa på Åbytorp

Med tanke på pågående Corona-pandemi så kommer det att tas fram en lista med arbetspunkter.Listan kommer att läggas i klubbstugan.Sedan kan var och en fritt välja vad man vill/kan göra och även fritt välja tidpunkt för arbetet.När man är klar så prickar man av på listan.Uppdaterad lista för vecka 19 finns i klubbstugan.

Medlemsavgift

Avgifter 2021 Klubben skickar normalt ut ett brev med inbjudan till årsmöte och betalning av medlemsavgiften.I år väntar vi på möjligheten att hålla årsmötet och skicka ut inbjudan.Det kommer inte att skickas något separat brev för betalning av medlemsavgiften.Istället uppmanas alla medlemmar att betala enligt nedan: Senior: 900 krJunior:  300 krGästmedl.: 250 krStödmedl.: 150 krFamilj:  […]

Nya regler för modellflyg

Läs mer om de nya regler som gäller från 2021-01-01 https://www.faltregister.se/ https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Luftfartyg-och-luftvardighet/dronare/nya-regler-fran-1-juli-2020/ https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/luftfart/dronare/overgangsreglerna/dronare-overgangsregler-ts-200609.pdf

Modellflygnytt

Modellflygnytt blir nu en tidning som man kan prenumerera på. Under 2021 så kommer 4 nummer att produceras under förutsättning att vi får minst 1 000 prenumeranter. Kostnaden blir 250 kr/år. Om ni önskar tidningen så ska detta meddelas förbundet skriftligt senast 15 januari 2021 via mail till prenumeration@modellflygforbund.se. När vi ser att vi har fått in […]

Gummirep Libelle

2020-09-19

Elsegel obegränsad

2020-09-19

Saker kvar från bygglokalen.

Lämna bud på kvarvarande saker till Lars-Erik Höglund eller Björn Jansson. Sluttid för budgivning är kl 24.00, lördag den 19:e Oktoberg.