Inomhusflyg

Regler för inomhusflyg

För att vi ska kunna öka flygandet och säkerheten under våra träffar i Bergslagshallen/Storavalla, bör vi följa dessa säkerhetsregler.

Allmänna regler

 • Visa hänsyn till varandra och tänk på att flyga på ett säkert sätt så ingen risk finns att någon blir skadad.
 • Ungdomar/Barn flyger under föräldrars ansvar. (Inget springande på golvet.)
 • När man behöver gå ut på golvet eller korsa det och det finns flygfarkoster i luften bör man se till så att eventuella piloter ser att du har tänkt att beträda golvet. Man kan ropa till piloten/piloterna om det är svårt att få kontakt.
 • Var inte rädd för att ropa till piloter eller andra personer om man ser att något farligt håller på att hända. Det är allas ansvar att se till så att ingen blir skadad.
 • Endast flygmodeller avsedda för inomhusflyg samt långsamt-flygande modeller är tillåtet att flyga med.
 • Försök passera bakom ryggen på RC-piloter i den mån det är möjligt för att inte störa flygningen.

Gummimotor/Flugan

 • Flygning med gummimotor sker i den norra halvan av hallen.
 • Tänk på att norra delen av hallen även delas med RC-flygarna.
 • Se till att uppmärksamma eller säkerställ att eventuell RC-pilot är medveten om att du går ut på golvet och avser att starta en flygning.

RC-Flyg

 • RC-flyg är tillåtet i hela hallen när inte gummimotor plan finns i luften i norra halvan av hallen. Om en gummimotor pilot avser att starta så ska RC-piloten flytta över farkosten till den södra halvan av hallen och endast flyga där tills det är fritt igen i norra delen. Alternativt landa i den södra delen av hallen om man anser sig behöva hela hallen för att kunna flyga.
 • Flera piloter kan flyga samtidigt om man visar extra hänsyn till varandra förslagsvis flyger man i vänstervarv för att undvika kollisioner.
 • Tidsbegränsning för RC-flyg. Ungefär 6 minuter.
 • Försök lämna plats bakom ryggen så att personer kan passera utan att störa flygningen, alternativt stå vid väggen mitt emot läktaren.
 • Piloter som flyger med 35mhz måste se till så att ingen annan flyger på samma frekvens.

RC-Helikopter/Drönare

 • Endast micro helikoptrar är tillåtet att flyga med max ca Ø300mm på huvudrotorn.
 • Endast mindre drönare/quadcopter är tillåtet vid inomhusflygning tex Tinyhawk, leksaksdrönare mm gärna med skydd för bladen.
 • I övrigt samma regler som för RC-Flyg.
 • Det är bra att ha en dialog med övriga RC-piloter då micro helikoptrar står stilla i luften till viss del och är även små så dom kan vara svåra att se för en RC-flyg pilot.
  Man kan till exempel komma överens om att flyga Helikopter i norra delen av hallen och flyg i södra delen eller liknande.
  Man kan även turas om att flyga om det är många helikopterpiloter som vill flyga samtidigt till exempel.