Regler Akromasterspeed

Reglemente för ”Akromasterspeed”

Tävlingen är avsedd att samla linpiloter oavsett kunskapsnivå, att ge tillfälle att flyga och ha kul.
Alla som kan flyga, om så bara runt, runt kan delta.
Tävlingen baseras på modellen ”Akromaster” som tävlingsredskap.
Materialet är lätt anskaffningsbart till rimlig kostnad eller som för KMFK:s nybörjare, redan befintligt.

Tävlingen
Alla deltagare använder samma par linor, dessa tillhandahålls av klubben.
Linorna skall vara av ”combatlängd” dvs tillsammans med modell och handtag ge ett fluget varv = 100m.
Avpassat handtag tillhandahålls av klubben.
En stolpe med ”Klyka” skall finnas i centrum av lincirkeln.

Varje tävlande får använda endast en modell och en motor.
En tävlande per modell med undantag vid lån av klubbmodeller och detta endast om dessa då inte räcker till.

Hastigheten mäts som en tid tagen över tio varv, denna tid räknas sedan om till hastighet.
Mätning börjar cirka två varv efter att tävlanden höjer sin fria hand över huvudet eller lägger handen/handtaget i klykan.
Mätning av de tio varven fortsätter även om tävlande tar handen ur klykan.
Omstart tillåts endast vid motorstopp och innan tävlanden signalerat att mätning skall påbörjas.

Under tävlingen ges tre starttillfällen till varje tävlande i tur och ordning.
En medelhastighet beräknas på de två snabbaste starterna där
oflugen start eller start med för få flugna varv (modellen landar innan uppnådda tio varv) ger hastigheten noll km/h.
Medelhastigheten rangordnar deltagarna, snabbast vinner, näst snabbast kommer tvåa osv..
Klubbrekord sätts baserat på uppnådd hastighet vid en start endast.

Modellen
Modellen skall vara standard Akromaster på följande punkter, övrig design är fri:
Standard vingprofil och flaps. Dessa behöver dock inte vara rörliga.
Fungerande landställ med två hjul.

Motorn
Glidlagrad glödstiftsmotor på maximalt 2.5cc slagvolym.
Fungerande ljuddämpare av standardtyp skall vara monterad.
Olika slag av pipor tillåts ej.

Propeller, bränsle och tank är fritt och får bytas under tävling.