Drogpolicy

 

KMFK DROGPOLICY 2017

 Med droger menas preparat och drycker såsom alkohol och olika former av narkotiska preparat.

 1. Det är förbjudet att genomföra flygningar när man är påverkad av
  alkohol eller droger .
 2. Upprepande överträdelser kan innebära uteslutning.
 3. Kursledare och ungdomsledare skall vara goda förebilder vad
  gäller alkohol och droger vid kurser och träffar .
 4. Fester arrangerade av klubben där det förekommer alkohol är det
  18 års gräns men minderåriga kan deltaga utan att förtära alkohol
  om man är i målsmans sällskap eller med kursledare.
 5. Vid missbruk skall klubben stå med råd och stöd för rehabilitering.