Kontakt

 

 

Kontaktpersoner:

 

Ordförande:
Sture Kinell

mob 070-572 71 64
ordf@kmfk.org
Vice ordförande:
Börje Lutman

mob 070-6352416
Sekreterare:
Tord Andersson

sekr@kmfk.org
mob 070-379 55 72
     
Kassör:
Lennart Svensson

mob 073-6682465
kass@kmfk.org
Suppleant: Webredaktör:
Peter Wallin
070-5808789
peter.w.wallin@telia.com
     
Grenledare RC-segel:
Lennart Skoog

Grenledare RC-motor
Stefan Karlsson
 
     
Webpusslare:
Hans Lindbäck

070-7577574
webmaster@kmfk.org
.