Kontakt

 

 

Kontaktpersoner:

 

 

Ordförande:
Sture Kinell

mob 070-572 71 64
ordf@kmfk.org
Vice ordförande:
Börje Lutman

mob 070-6352416
viceordf@kmfk.org
Sekreterare:
Tord Andersson

mob 070-379 55 72
sekr@kmfk.org
Kassör:
Lennart Svensson

mob 073-6682465
kass@kmfk.org
Webpusslare:
Hans Lindbäck

070-757 75 74
webmaster@kmfk.org
Styrelseledamot/Webredaktör:
Michael silversten

073-918 20 28
redaktor@kmfk.org
Grenledare RC-segel:
Lennart Skoog

073-747 05 30
rc-segel@kmfk.org
Grenledare RC-motor
Stefan Karlsson

070-388 13 02
rc-motor@kmfk.org
Grenledare lina
Niklas Löfrot

070-572 71 64
lina@kmfk.org
Fältansvarig
Roland Andersson

073-918 20 28
faltansv@kmfk.org
Fastighetsansvarig:
Sven-Erik Gullbrant

fastighet@kmfk.org