Modellflyg

Vad är modellflyg?

 

Flyg Broschyr_tryck

Ett modellflygplan är en ”tyngre än luft-farkost” med begränsad mått och vikt.
Med eller utan motor, som inte kan bära med sig en människa och inte används
i kommersiell verksamhet.

Av FAI fastställd definition gällande tävlingar:

Max flygvikt med bränsle: 25,0 Kg.
Max vingyta: 500 dm2
Max vingbelastning: 250 g/dm2
Max cylindervolym för kolvmotor: 250 cm3
Max spänning: 42volt för batteri utan belastning gäller elmotorer.
Max utvändig diameter på 82 mm för puls-jetmotorers tryckkammare.
Pulsjetmotorer är endast tillåtna inom linflyg.
Max dragkraft för turbinmotorer är 20 kp.
Ljudnivån är är begränsad till max 96 dB(A) på 3 meters avstånd.

Modellflyg delas in i ett flertal huvudklasser:

Kortfattad klassindelning:
F1 – är friflygklasser.
F2 – är linflygklasser.
F3 – är radiokontrollerade (R/C) klasser.
F4 – är skalaflygklasser.
F5 – är elmotordrivna radiokontrollstyrda klasser.

Friflyg

F1A : Friflygande segelmodeller, som startas med lina. VM-klass.

F1B : Friflygande motormodeller med så kallad ”utdragbar” motor, det vill säga gummi-
motor eller motsvarande. VM-klass

F1C : Friflygande motormodeller med kolvmotor, det vill säga diesel-, glödstifts,
eller tändstiftsmotor. VM-klass. Presentation av klassen finns i Modellflygnytt Nr. 3 1997.

F1D : Friflygande motormodeller för inomhusflygning med så kallad ”utdragbar motor”,
det vill säga gummimotor. VM-klass.

F1E : Friflygande segelmodeller för hangflygning – må utrustas med automatisk styrning
som ej kan påverkas av den tävlande under flygning oftast magnet/kompass-styrning.

F1G : Friflygande motormodeller med så kallad ”utdragbar” motor, det vill säga
gummimotor eller motsvarande.

F1L : Friflygande motormodeller för inomhusflyging med så kallad ”utdragbar”
motor, det vill säga gummimotor eller motsvarande.

HKG: Små friflygande modeller som med handkast ska ges tillräcklig utgångshöjd
för att glida så länge som möjligt.

No-Cal Scale: Inomhus, profil skalamodeller som väger 6.2 gram och drivs med
fri mängd gummimotor.

Linflyg

F2A : Linstyrda modellplan för hastighetsflygning. Med kolvmotor, det vill säga
diesel-, glödstifts-, eller tändstiftsmotor. Modellen skall starta från marken. VM-klass.

F2B : Linstyrda modeller för konstflygning efter fastställt manöverprogram.
Med kolvmotor, det vill säga diesel-, glödstifts-, eller tändstiftsmotor. Modellen skall
starta från marken. VM-klass.

F2C : Linstyrda modeller för ”Team-racing”, lagtävling pilot & mekaniker över 10km
(final 20km). Mellanladning för tankning krävs. Med kolvmotor, det vill säga diesel-,
glödstifts-, eller tändstiftsmotor. VM-klass. En sammanfattning om de F2C-motorer som
användes under VM i Norrköping 1996 finns i Modellflygnytt Nr. 1 1997.

F2D : Linstyrda modeller för ”combat” – luftstrid med serpentin som skall klippas
av motståndaren. Poäng ges för klipp och tid i luften. Med kolvmotor, det vill säga diesel-,
glödstifts-, eller tändstiftsmotor. VM-klass.

Radioflyg

F3A : Konstflyg för flygning enligt speciellt program. Med dämpad kolvmotor, det
vill säga diesel-, glödstifts-, eller tändstiftsmotor. VM-klass.

F3B : RC-segelmodeller för tävling i tid, sträcka och hastighet. Start med elvinsch
eller löpstart. Man mot man tävling i grupper (Groupscoring). VM-klass

F3C: RC-helikopter för konstflygning enligt speciellt program. VM-klass

F3D : RC-modeller för hastighetsflygning på pylonbana med diesel-, glödstifts-, eller
tändstiftsmotor med pip-dämpare. Markstart. VM-klass.

Sport 40 : Enklare variant av F3D pylon-racing, med vissa utvalda motorer. Inkörsport
till F3D

Q 500 : Enklare form av pylon-racing, med särskilt godkända modeller och motorer ”för
vanligt folk”

F3F : RC-segelmodell för hangflygning

F3I : RC-segelmodell för tävling i hastighet och tid enligt speciellt program.
Segelmodellen bogseras upp av RC-styrd motormodell.

F3J : RC-segelmodell för ”man-mot-man” tävling i tid med landning inom fastställt
landningsmärke – inom fastställd ”arbetstid”. Tävlingen genomförs i heat med flera
tävlande samtidigt. Start med löplina, längd max 150meter

Aircombat: Radiostyrd luftstrid, med skalamodeller av jaktplan från andra världskriget.
Motståndarnas pappersstreamers ska klippas

Fun Fly : RC-modell avsedd för speciellt program, med mycket bestämda manövrar som
exempelvis ”så många rollar och loopingar på så kort tid som möjligt”. Även ”limbo” ingår,
t.ex. starta, gör tre förbiflygningar under lågt spänd serpentin (från samma håll), och
landa på så kort tid som möjligt.

Skalaflyg

F4B : Linstyrda skalamodeller. Ett flyg- och ett skalabedömningsmoment. En- eller
flermotoriga med diesel-, glödstifts-, eller tändstiftsmotor. VM-klass.

F4C : RC-styrda skalamodeller. Ett flyg- och ett skalabedömningsmoment. En- eller
flermotoriga med diesel-, glödstifts-, eller tändstiftsmotor. VM-klass.

F4D : Friflygande skalamodeller med gummimotor för inomhusflygning. Ett flyg- och ett
skalabedömningsmoment.

F4E : Friflygande skalamodeller med kolsyre- eller elmotor för inomhusflygning.
Ett flyg- och ett skalabedömningsmoment.

F4F : Friflygande skalamodeller med gummimotor för inomhusflygning. Ett flyg- och
ett skalabedömningsmoment. Den så kallade ”peanut”-klassen.

El-flyg

F5A : RC-modell med elmotor för konstflygning enligt speciellt program.

F5B: RC-modell med elmotor för tävling i sträcka och tid med bedömt landnings-
moment. VM-klass.

F5C: RC-helikoptermodell med elmotor för konstflygning enligt speciellt program.
Tävlingsregler fastställs senare.

F5D: RC-modell med elmotor för hastighetsflygning på pylonmarkerad bana.
Handstart. VM-klass.

Jet

Hemsida för Jetflyg

Övriga

Oldtimer klasserna: Avsikten med att tävla i oldtimerklasserna är att bevara och visa
gångna tiders modeller och tävlingsmetoder. Du kan tävla både med friflygande
modeller och radiostyrda.

 

 

Lämna ett svar.