Medlemsavgift

Avgifter 2021

Klubben skickar normalt ut ett brev med inbjudan till årsmöte och betalning av medlemsavgiften.
I år väntar vi på möjligheten att hålla årsmötet och skicka ut inbjudan.
Det kommer inte att skickas något separat brev för betalning av medlemsavgiften.
Istället uppmanas alla medlemmar att betala enligt nedan:

Senior: 900 kr
Junior:  300 kr
Gästmedl.: 250 kr
Stödmedl.: 150 kr
Familj:  900 kr

Betalas avgiften senast i mitten av Mars så hinner kassören registrera så försäkringen inte slutar gälla.

Konto 5391-2440

Trainer upphittad

Som tidigare meddelats försvann en av våra modeller för dubbelkommando i “träsket” i somras. Flera sökningar på marken och med drönare gjordes utan resultat. Det är nästan omöjligt att hitta något så länge som det är löv på björkarna.

Nu när löven har fallit och det för en gångs skull inte regnar gjorde jag ett nytt försök och lyckades bättre, modellen hittades efter en kort sökning.

Modellen satt en bit upp i en björk. Vingen var helt sönderslagen men kroppen var hel men väldigt fuktig. Motor, servon och mottagare ser hela ut, men inget är provkört.

Nu väntar torkning av kroppen så får vi se om den duger till modellflygplan efter det !

Bo W letade, hittade och önskar er alla ett Gott Nytt År !

Modellflygnytt

Modellflygnytt blir nu en tidning som man kan prenumerera på. Under 2021 så kommer 4 nummer att produceras under förutsättning att vi får minst 1 000 prenumeranter. Kostnaden blir 250 kr/år.
Om ni önskar tidningen så ska detta meddelas förbundet skriftligt senast 15 januari 2021 via mail till prenumeration@modellflygforbund.se.
När vi ser att vi har fått in minst 1 000 prenumeranter eller inte så kommer vi att meddela detta till de som vill ha tidningen.
Betalning av prenumerationen ska vara förbundet tillhanda senast 15 februari 2021. Betalningen sker antingen med swish eller via insättning på förbundets konto. Swishnummer skickas ut till de som vill prenumerera efter den 15 januari.

Akromaster Speed 20-09-26

Sista tävlingen för året förlöpte galant och avslutades med sedvanlig förtäring och snack om året som gått.

Tack alla närvarande !

“AKROMASTER SPEED” DATUM 2020-09-26
P Namn 1:a start 2:a start 3:e start Resultat
      km / tim km / tim km / tim 2 bästa
1 Kent Hedberg 106,76 105,48 105,32 212,24
2 Niklas Karlsson 80,61 92,45 101,84 194,29
3 Stefan Karlsson JK:s 91,72 94,04 92,76 186,80
4 Tord Andersson 91,72 88,08 90,43 182,15
5 Lars-Erik Höglund 81,19 85,66 90,14 175,80
6 Milenko Kvrgic 0 81,48 84,39 165,87