Säker & Trygg förening

Karlskoga Modellflygklubb har av Karlskoga kommun och SISU Idrottsutbildarna i Värmland certifierats som en Säker & Trygg förening, genom att uppfylla ställda krav.
Detta är ett bevis på att klubben verkar för kvalitet och trygghet för medlemmarna. Det är angeläget att alla medlemmar känner till och respekterar innehållet i det    utarbetade certifieringsunderlaget.
Karl-Gunnar , Niklas och Sture tar här emot certifikatet från kultur- och föreningsnämndens ordförande Siv Björc-Kjellgren.

Certifieringsunderlaget finns här nedan
Kortversion utg 3 KMFK säker o trygg förening