Behörigheter

A-behörighet motorflyg,  A-behörighet segelflyg och A-behörighet-helikopter
har man tilldelats på kända baskunskaper eller tilldelas man efter utbildning och godkänt flygprov.

B-behörighet motorflyg och B-behörighet segelflyg
har man tilldelats på i nuläget kända mer kvalificerade kunskaper.
De som har A behörighet och vill kvalificera sig för B behörighet kan göra det efter
överenskommelse med någon av flyginstruktörerna. (Se skolflygavdelningen).

Flygprovens omfattning för resp. behörighet länkas, som information. Som synes
inga konstigheter. Använd gärna eget flygplan om det har de kvalifikationer som
beskrivs. Saknas eget plan kan klubbens skolmaskin användas. Tala med någon av
instruktörerna om inflygning-övning