A-behörighet helikopter

Bestämmelser för helikopter och multirotorshelikopter
Helikoptrar och multirotorhelikoptrar med en total rotordiameter under 300mm räknar klubben som leksaker och är undantagna från behörighetskravet.

För helikopter mäter man från ytterspetsen på ett rotorblad till rotorcentrum och multiplicerar med två.
För multirotorhelikoptrar mäter man avståndet mellan motoraxlarna, se exempelbilden i PDF:en nedan.
Överskrider något av måtten 300mm krävs behörighetsbevis.

Övningsflygning med behörighetpliktig helikopter får ske om man har en behörig pilot med sig ut som caller.
Alternativt får enskild träning utföras utan behörighetsbevis om man håller sig på en begränsad yta och inte stör övrig flygverksamhet.

A-behörighet helikopter