A-behörighet segelflyg

A-behörighet segelflyg berättigar till att flyga på egen hand vid klubbens anläggning
och vid klubbens övriga platser godkända för modellflygning samt vanligtvis att gästflyga hos andra klubbar enligt deras regler.

Krav för godkänt flygprov ”A behörighet segelflyg” med radiostyrt modellsegelflygplan gällande år 2013 vid KMFK
Krav på modellplan: Höjd och sidoroderkontroll. Vikt minst ca 1kg. Krok för startlina.

Kontroller och åtgärder före flygning
Kravnivå: Rätt uppträdande i tillämpliga delar. Muntlig kännedom om inte praktiskt genomförande är lämpligt. Ingen hjälp av instruktör.
* Tag rätt frekvensklämma innan sändaren slås på. (Gäller ej 2,4GHz).
* Kolla att räckvidden är minst ca 20m med inskjuten antenn.
* Kolla att rodren rör sig åt rätt håll med jämn rörelse och fulla utslag.
* Lyssna om servona låter normalt.
* Kolla att ”accvakten” inte varnar för låg spänning (om befintlig).
* Kolla före start att ingen riskerar att vara ivägen och att du inte stör andra plan i luften.
* Tänk igenom hur du ska flyga för att inte hamna över förbjudet område.

Flygprov ( Enl. SMFF rek. med lokala anpassningar)
Kravnivå: Rätt uppträdande. Rättutförda manövrer. Inte inkräkta på förbudsområden.
Instruktör beordrar moment för moment.

1. Start. Uppmärksamma övriga i närheten med: ”Jag startar”. Släpp planet vid gummirepsstart eller aktivera winsch.

2. Höger och vänstervarv. Lägg planet i läge framför dig själv och kontrollanten. Gör ett höger och ett vänstervarv med centrum ungefär vid banans mitt, bortom banan men inom fältet. Diameter högst halva banlängden. Nytt utgångsläge inför andra varvet.

3. Inflygning och landning. Planera landning mot vinden och gör ett landningsvarv med inflygning från vänster eller höger, beroende på vindriktning. Ropa ”Jag landar (söder ifrån, norr ifrån)” när du börjar inflygningen.