A-behörighet motorflyg

A-behörighet motorflyg berättigar till att flyga på egen hand vid klubbens anläggning och vid klubbens övriga platser godkända för modellflygning samt vanligtvis att gästflyga hos andra klubbar enligt deras regler.

Krav för godkänt flygprov ”A behörighet” med motordrivet radiostyrt modellplan gällande år 2013 vid KMFK.
Krav på modellplan: Höjd, skev, sidoroder och motorkontroll. Vikt minst ca 1kg. Valfri motorkategori men planet ska kunna starta från marken.

Kontroller och åtgärder före flygning
Kravnivå: Rätt uppträdande i tillämpliga delar. Muntlig kännedom om inte praktiskt genomförande är lämpligt. Ingen hjälp av instruktör.
* Tag rätt frekvensklämma innan sändaren slås på. (Gäller ej 2,4GHz)
* Kolla att räckvidden är minst ca 20m. med inskjuten antenn.
* Kolla att rodren rör sig åt rätt håll med jämn rörelse och fulla utslag. *Lyssna om servona låter normalt.
* Kolla att ”accvakten” inte varnar för låg spänning (om befintlig).
* Motorstart på anvisad plats (asfaltytan utanför depån).
* Kolla och tag hänsyn till övrig verksamhet före utkörning .
* Tänk igenom hur du ska flyga för att inte hamna över förbjudet område, störa andra plan eller orsaka risk för någon.
* Före uppställning på banan, tag plats i eller i närheten av pilotrutan, kolla att inga plan är på väg att landa eller personer är i vägen.

Flygprov ( Enl. SMFF rek. m. lokala anpassningar)
Kravnivå: Rätt uppträdande. Rättutförda manövrer. Inte inkräkta på förbudsområden.
Instruktör beordrar moment för moment.

1. Uppställning Ställ upp mot vinden på banan. Tag plats i eller i närheten av pilotrutan.

2. Start Uppmärksamma övriga i närheten med: ”Jag startar (norr ut, söder ut)”. Starta, sväng bortåt (väster ut) och flyg ett trafikvarv under stigning. Flytta till pilotrutan snarast möjligt.

(Fri ”uppvärmning” under ett par minuter.)
3. Förbiflygning Gör en rak förbiflygning på konstant höjd, ca 10 m, strax bortom banan. Längs hela banlängden parallellt med banan.

4. Höger och vänstervarv Gör ett höger och ett vänstervarv på 10-20 m höjd med centrum ungefär vid banans mitt, bortom banan men inom fältet. Diameter högst halva banlängden. Nytt utgångsläge inför andra varvet.

5. Höjdminskning med sjunkande sväng. Flyg längs banan, något bortom på ca 50 m höjd. Drag av gasen mitt för pilotrutan och gör ett höger eller vänstervarv med ca 20 m höjdminskning. Drag på gas och fortsätt i planflykt i ursprunglig riktning.

6. Landingsvarv utan sättning. Planera landningsvarv med vinden. Uppmärksamma övriga i närheten genom att ropa ”Jag gör landningsvarv med vinden”. Gör ett landningsvarv med inflygning med vinden. (Tänk på att hålla tillräcklig fart) Avbryt på ca 2 m höjd dra på och stig. Inta utgångsläge för landning med sättning.

7. Landningsvarv med sättning Planera landning mot vinden och uppmärksamma övriga i närheten genom att ropa ”Jag landar (söder ifrån, norr ifrån)” innan du börjar landningsvarvet. Landa på banan och intag ny startposition. Om du missar inflygningen ropa ”Jag går om” och gör ett nytt trafikvarv. Återstart enligt föregående.

8. Nödlandning Stig till ca 50 m höjd, på order dra av till tomgång. Ge varningsrop: ”Motorstopp jag landar” Simulera en nödlandning som vid motorstopp. Sättning och stopp på eller bortom banan inom fältet.