B-behörighet motorflyg

B-behörighet motorflyg berättigar förutom det som gäller för ”A-behörighet motorflyg” till att flyga vid meetings och vid arrangemang med inbjuden publik.

Krav för godkänt flygprov ”B behörighet” med motordrivet radiostyrt modellplan gällande år 2016 vid KMFK.
Krav på modellplan: Höjd, skev, sidoroder och motorkontroll. Vikt minst ca 1kg. Valfri motorkategori men ska kunna starta från marken. Viss förmåga till avancerad flygning (looping, roll).

Kontroller och åtgärder före flygning
Kravnivå: Rätt uppträdande i tillämpliga delar. Muntlig kännedom om inte praktiskt genomförande är lämpligt. Ingen hjälp av instruktör.
* Tag rätt frekvensklämma innan sändaren slås på. (Gäller ej 2,4GHz)
* Kolla att räckvidden är minst ca 20m. med inskjuten antenn.
* Kolla att rodren rör sig åt rätt håll med jämn rörelse och fulla utslag.
* Lyssna om servona låter normalt.
* Kolla att ”accvakten” inte varnar för låg spänning (om befintlig).
* Motorstart på anvisad plats (asfaltytan utanför depån).
* Kolla och tag hänsyn till övrig verksamhet före utkörning .
* Tänk igenom hur du ska flyga för att inte hamna över förbjudet område, störa andra plan eller orsaka risk för någon.
* Före uppställning på banan, tag plats i eller i närheten av pilotrutan, kolla att inga plan är på väg att landa eller personer är i vägen.

Flygprov
Kravnivå: Rätt uppträdande. Rättutförda manövrer. Inte inkräkta på förbudsområden.
Instruktör beordrar moment för moment.

1. Uppställning. Ställ upp mot vinden på banan. Tag plats i eller i närheten av pilotrutan.

2. Start. Uppmärksamma övriga i närheten med: ”Jag startar (norr ut, söder ut)”. Starta, sväng bortåt (väster ut) och flyg ett trafikvarv under stigning. Flytta till pilotrutan snarast möjligt.

(Fri ”uppvärmning” under ett par minuter.)
3. Förbiflygning. Gör en rak förbiflygning på konstant höjd, ca 10 m, strax bortom banan. Längs hela banlängden parallellt med banan.

4. Höger och vänstervarv. Gör ett höger och ett vänstervarv på 10-20 m höjd med centrum ungefär vid banans mitt, bortom banan men inom fältet. Diameter högst halva banlängden. Nytt utgångsläge inför andra varvet.

5. Höjdminskning med sjunkande sväng. Flyg längs banan, något bortom på ca 50 m höjd. Drag av gasen mitt för pilotrutan och gör ett höger eller vänstervarv med ca 20 m höjdminskning. Drag på gas och fortsätt i planflykt i ursprunglig riktning.

6. Looping Gör en looping med ingång och urgång ungefär vid banans mitt på ca 50 m höjd. Bortom banan men inom fältet.

7. ”Immelman”. Gör en halv looping med ingång ungefär vid banans mitt på ca 50 m höjd. Bortom banan men inom fältet. Övergå till planflykt i ryggläge. Gör en halvroll till rättvänt läge.

8. Roll Gör en enkelroll under rak förbiflygning längs banan, bortom banan men inom fältet, höjd ca 50 m. Gör rollen ungefär vid banans mitt.

9. Åtta Gör en åtta längs med och något bortom banan. Skärningspunkt vid banans mitt. Figuren ska vara kortare än banlängden. Höjd ca 50 m.

10. Landning Planera landning och uppmärksamma övriga i närheten genom att ropa ”Jag landar (söder ifrån, norr ifrån)” innan du börjar landningsvarvet. Landa på banan och intag ny startposition. Om du missar inflygningen ropa ”Jag går om” och gör ett nytt trafikvarv. Återstart enligt föregående.

11. Nödlandning Stig till ca 50 m höjd, på order dra av till tomgång. Ge varningsrop: ”Motorstopp jag landar” Simulera en nödlandning som vid motorstopp. Sättning och stopp på eller bortom banan inom fältet.